torsdag 25. mars 2010

salme 22

for jeg er bare vann og støv
ligger død
smelta voks
i hjerteboks

uten kraft og uten liv
sover jeg til evig tid

pust på støvet
la det fly
ved morgengry
blir støv til sky

våkner i en gammel kropp
sol står opp